BLOG

Test Prep 101: Why should you take mock tests?

December 18th, 2017
(Tiếng Việt bên dưới)
For students applying to US colleges, standardized tests are a vital part of your application. The SAT or ACT test scores give admissions officers an idea of how well you perform academically, as compared with students globally. The tests create an international baseline for measurement, given that GPA is measured very differently from school to school and country to country. For international students seeking financial aid, strong SAT and ACT scores can be one of the most important components for consideration given how competitive the global applicant pool is becoming.
There are two primary standardized tests to choose from – the ACT and the SAT. Despite having some differences in content, these tests are interchangeable when applying to college. Colleges don’t prefer one over the other. So how do you choose?
  1. Taking a mock test helps you decide which test is more suitable for you and your style, thus saving time when doing test prep. The ACT has more questions, and therefore is a higher time pressure test. Students who need a bit more time may prefer the SAT. The best way to find out is to take a mock exam and see how each feels to you.
  2. A proctored and graded mock test will reveal your strengths and weaknesses, and allow you to focus on practice only the subject material that is most relevant to you. A mock test provides an analysis of what content you already know and what content needs to be learned or studied more in depth.
  3. The more mock tests you take, the better you become at pacing. Familiarizing yourself with the test and test environment is extremely useful when taking the actual exam on test day. Studies have found that retesting will improve an individual’s score by 2/3rds of a standard deviation, on average.
  4. Taking mock tests is more efficient than studying on your own. Mock tests replicate the actual test environment without the usual distractions you may encounter when studying in your room. For that reason, mock test results will reflect your ability more accurately than taking a timed practice test by yourself.
Upcoming Spark Prep free mock test schedule:
Taking our free mock tests also entitles you a to 10% discount (equivalent to 2 million VND) on our upcoming SAT and ACT classes in 2018. Spark Prep’s 8-week cutting-edge test prep program are taught in Singapore, Beijing and Hong Kong, and proven to be the most effective of its kind in Asia. Students who took the class recently raised their score by as much as 250 points on the SAT and 7 points on the ACT.
To register, call: 0987 88 1080
Or email us: tuvan@sparkprep.com
——————————-
Đối với những học sinh chuẩn bị học đại học Mỹ, các bài thi chuẩn hóa là một phần quan trọng của bộ hồ sơ. Điểm số các bài thi này phần nào cho các cán bộ tuyển sinh biết học lực của học sinh này, so với những học sinh khác trên thế giới. Vì điểm trung bình môn có các cách tính rất khác giữa các trường và cả các quốc gia, nên kì thi SAT/ACT là tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá chung. Đối với những học sinh quốc tế tìm kiếm hỗ trợ tài chính, điểm SAT và ACT cao có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất của hồ sơ để các em được cân nhắc, trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các thí sinh quốc tế đang ngày càng quyết liệt.
Có hai bài thi chuẩn hóa chính để các em chọn – ACT và SAT. Mặc dù nội dung có đôi chút khác biệt, hai bài thi này có giá trị tương đương nhau khi nộp hồ sơ Đại học. Các trường Đại học không đánh giá cao bài thi nào hơn. Vậy làm sao để chọn bài thi phù hợp với mình?
  1. Thi thử có thể giúp các em quyết định bài kiểm tra nào phù hợp với mình hơn, vì thế thời gian học ôn thi sẽ được rút ngắn. Bài thi ACT có nhiều câu hỏi hơn, vì vậy nên áp lực thời gian cũng cao hơn. Các em học sinh cần thêm thời gian khi làm bài thi có thể sẽ hợp với bài SAT . Cách tốt nhất là thi thử, và xem các em thấy thế nào với mỗi bài thi.
  2. Kết quả bài thi thử sẽ thể hiện điểm mạnh và điểm yếu của các em, và cho phép các em tập trung luyện tập phần nào các em cần nhất. Bài thi thử cung cấp một bản phân tích những nội dung nào em đã nắm vững và những phần nào em cần học hoặc luyện tập thêm.
  3. Càng làm những bài thi thử nhiều, học sinh càng giỏi căn giờ khi thi thật. Làm quen với bài thi và môi trường khi thi cực kì hữu ích khi các em thật sự thi. Các nghiên cứu đã chỉ ra, mỗi lần thi lại, điểm số các em sẽ tăng trung bình ⅔ của độ lệch chuẩn điểm bài thi SAT (thường là 100 điểm).
  4. Thi thử ở trung tâm sẽ hiệu quả hơn là tự học ở nhà. Bài thi thử mô phỏng môi trường của bài thi thật, tránh khỏi những sự phân tán các em có thể gặp phải khi tự làm bài ở nhà. Vì thế, kết quả bài thi thử cũng sẽ phản ánh khả năng của học sinh chính xác hơn việc tự căn giờ và làm bài.
Spark Prep đang có lịch thi thử như sau tại Toong, tầng 2, 25T2 Hoàng Đạo Thúy:
Thi thử tại Spark Prep sẽ giúp học sinh được giảm 10% (tương đương 2 triệu đồng) khi học các khóa SAT và ACT trong năm 2018. Chương trình ôn thi đột phá trong 8 tuần của Spark Prep được ứng dụng ở cả Singapore, Bắc Kinh và Hong Kong, và đã được chứng minh là hiệu quả nhất châu Á. Học sinh của chương trình này đã tăng được tới 250 điểm với SAT và 7 điểm với ACT chỉ sau 8 tuần.
Để đăng ký khóa học, vui lòng gọi: 0987 88 1080
Hoặc email chúng tôi: tuvan@sparkprep.com

Comments are closed.