Skip to content
Home » Ver 0.9 update

Ver 0.9 update

 

 

 

 

Website feedback – December 23:
Contact bar:
-Email icon: rotate
Mobile:
Contact bar hiển thị full ở cuối trang
Slider:
-1st slider: Logo đang bị che đuôi, cần kéo lên trên
3 ô dịch vụ: đổi cho 3 ảnh học sinh vào 3 icon hiện tại
-5th slider: font chữ tên + trường đồng đều – hiện giờ đang ko đều
Results:
-Map Mỹ: Đổi map khác – map hiện giờ nhiều nét thẳng
Bản mobile: ko ấn đc vào các icon trên map
không chuyển được map
https://www.amcharts.com/javascript-maps/

-Map global:
Đổi map khác cho đỡ các khoảng trống, và cho nhiều màu sắc hơn

-Số liệu:
Khi kéo đến phần này, số mới chạy chứ ko phải từ khi load trang
+Bản máy tính: 100% vẫn bị 2 hình tròn
+font chữ đồng bộ hoá về kích thước

-Logo slider:
Các logo kích cỡ ko đều, cái to cái bé
What they said about us: title trên cùng 1 hàng
-Thu nhỏ khoảng cách giữa phần Results và What they said about us

-Logo cái to cái bé
-Nút View More đang 1 mình 1 hàng trông lạc lõng – anh tìm vị trí phù hợp hơn nhé

Our coaching team:
Cần frame đồng bộ cho các ảnh và để ảnh chung 1 hàng – chỉ để 5 ảnh
Thêm nút Vỉew More

Contact Us: cho lên trên 1 dòng
Talk to Sparkprep team —> Spark Prep có dấu cách
Địa chỉ: Trên mỗi địa chỉ thêm chữ:

Hanoi Office
Ho Chi Minh City Office

US Office:
142 Acadia St
San Francisco, CA 94131-3213

Footer: Bỏ logo Spark Prep
-Cho bé lại phần instagram + facebook, rất rất bé thôi
-Bỏ “Services”

Call Spark Prep