Skip to content
Home Events Webinar: Hướng Dẫn về Thư Giới Thiệu trong Hồ Sơ Du Học
Letter of recommendation

Date

May 26 2020
Expired!

Time

9:00 pm - 10:30 pm

Webinar: Hướng Dẫn về Thư Giới Thiệu trong Hồ Sơ Du Học

Thư giới thiệu (Recommendations letter) là một phần bắt buộc trong bộ hồ sơ, tuy nhiên, với học sinh Việt Nam, vì rào cản ngôn ngữ của hầu hết giáo viên, cũng như khái niệm này còn xa lạ, nên nhiều học sinh cảm thấy bối rối khi phải hoàn thành thư giới thiệu trong bộ hồ sơ.
Làm gì khi giáo viên yêu cầu học sinh tự viết thư giới thiệu? Cách dịch thư giới thiệu sang tiếng Anh để làm nổi bật bộ hồ sơ? Thư giới thiệu thế nào là hay? Những câu hỏi này sẽ được trả lời trong:
WEBINAR: TẤT TẬT VỀ THƯ GIỚI THIỆU – DÀNH RIÊNG CHO HỌC SINH VIỆT NAM!
Nội dung chính:
-Định nghĩa và tầm quan trọng của thư giới thiệu trong hồ sơ
-Các bước hoàn thành thư giới thiệu cho học sinh Việt Nam
-Cách dịch thư giới thiệu
-Làm gì khi giáo viên yêu cầu học sinh tự viết thư giới thiệu
-Mẫu thư giới thiệu thành công
-Trả lời câu hỏi của học sinh
Thời gian:
9h tối, Thứ 7, 23/05 (giờ Việt Nam)
Diễn giả:
Sam Nguyễn – Northwestern University
Chuyên gia hướng dẫn thư giới thiệu của Spark Prep
Call Spark Prep