Skip to content
Home » Khóa » Khóa 2022

Khóa 2022

Lan Chi

Tôi cảm thấy may mắn vì đã gắn bó với Spark Prep trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Giữa rất nhiều các trung tâm… Read More »Lan Chi

Lê Quang

Trong suốt một năm làm việc cùng Spark Prep, tôi đã trưởng thành vượt bậc, cả về học vấn lẫn nhân cách. Từ một người… Read More »Lê Quang

Bảo Võ

Tôi chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc trong học tập. Trước khi làm việc cùng Spark Prep, chỉ mong được một trường… Read More »Bảo Võ

Ngân Hà

Spark Prep luôn là nguồn động viên đáng tin cậy. Giáo viên của tôi tại Spark Prep định hướng những việc tôi cần làm một… Read More »Ngân Hà

Call Spark Prep