Chuyển tới nội dung

HỖ TRỢ ỨNG TUYỂN
CAO HỌC

Những chương trình Cao học hàng đầu tìm kiếm các ứng viên sẵn sàng để bứt phá các giới hạn trong lĩnh vực chuyên ngành.
Chương trình hỗ trợ của Spark Prep giúp ứng viên thể hiện điểm mạnh học thuật, sự trưởng thành cá nhân, và những giá trị bản thân coi trọng thông qua một quá trình được thiết kế kĩ lưỡng, góp phần thể hiện rõ ràng vai trò của nền tảng học thuật và làm việc của ứng viên giúp họ chuẩn bị thế nào cho các chương trình Cao học.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm

Các dịch vụ của chúng tôi gồm

Xây dựng lý lịch nghề nghiệp

Xây dựng bài luận chính và bài luận phụ (của ngành Y)

Hướng dẫn phỏng vấn

Xây dựng bài luận cá nhân (Luật, Kinh tế, và Tiến sĩ)

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ỨNG TUYỂN NGAY!


Call Spark Prep