Chuyển tới nội dung

HỖ TRỢ ỨNG TUYỂN
ĐẠI HỌC

Những Đại học hàng đầu thế giới tìm kiếm các ứng viên xuất sắc về mặt học thuật, và luôn nỗ lực phát triển bản thân và giúp ích cộng đồng.

Những chương trình học của Spark Prep giúp học sinh thể hiện điểm mạnh trong học tập, sự trưởng thành của cá nhân, và những giá trị của các em thông qua một quá trình kĩ lưỡng, giúp học sinh bày tỏ rõ ràng những trải nghiệm độc đáo của riêng mình.

Chúng tôi chia quá trình ứng tuyển thành 3 chủ đề, với 6 khía cạnh chính.

Cách tiếp cận toàn diện của Spark Prep đảm bảo mỗi khía cạnh đều chắc chắn, và kết hợp lại để tạo thành một bộ hồ sơ rõ ràng, thuyết phục, thể hiện được cốt cách của học sinh.

Slider

Đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm của Spark Prep hướng dẫn mọi khía cạnh của bộ hồ sơ ứng tuyển, bao gồm

Định hướng cá nhân

Quản lý các mốc thời gian

Xây dựng danh sách trường

Hướng dẫn bài luận cá nhân và các bài luận phụ

Hướng dẫn bài luận cá nhân và các bài luận phụ

Định hướng nghề nghiệp và tương lai

Chuẩn bị phỏng vấn

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ỨNG TUYỂN NGAY!


BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ỨNG TUYỂN NGAY!


Call Spark Prep